lifestylebeginat

สวรรค์แห่งทะเลตะวันออก จ. ตราด
สัมผัสวิถีชุมชนเกาะหมาก – ดำน้ำหมู่เกาะรัง – ดูกวางเกาะกระดาด
วันที่ 17.Apr'20 - 19.Apr'20
KOHMAK – TRAT สวรรค์แห่งทะเลตะวันออก จ. ตราด สัมผัสวิถีชุมชนเกาะหมาก – ดำน้ำหมู่เกาะรัง – ดูกวางเกาะกระดาด วันที่ 17 – 19 เมษายน พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

H

HEALTH&LEISURE: ทัวร์สุขภาพและพักผ่อน

A
08.May'20-10.May'20
สงขลา-พัทลุง
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงาม
พัทลุง สงขลา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงาม ทะเลน้อย –ชุมชนทอกระจูด - เมืองเก่าสงขลา–ทะเลสาบสงขลา วันท่ี 8 – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) สายการบนิไทยสมายล์
A
18.Apr'20-26.Apr'20
GEORGIA ARMENIA
มรดกโลกแห่งเทือกเขาคอร์เคซัส
THE CAUCASUS GEORGIA ARMENIA มรดกโลกแห่งเทือกเขาคอร์เคซัส วิทยากร อ.ทรงยศ แววหงษ์ วันที่ 18 – 26 เมษายน 2563 (9 วัน 6 คืน) สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
A
04.Apr'20-08.Apr'20
Bhutan The Land of Happiness
เข้าร่วมเทศกาลระบำหน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์
Bhutan The Land of Happiness เข้าร่วมเทศกาลระบำหน้ากากอันศักดิ์สิทธ์ พาโร – ธิมพู – ปูนาคา วันที่ 4 – 8 เมษายน พ.ศ.2563 (5 วัน 4 คืน) ที่พักระดับ VIP พัก DUSITD2 YARKAY THIMPU และ LE MERIDEIN PARO Happiness Insights สุข กับ การเยี่ยมชม 3 เมืองหลวงสำคัญของภูฎานผ่านเส้นทางธรรมชาติอันงดงาม สุขสงบกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดวาอารามที่เก่าแก่ในพุทธศาสนาแบบวัชรยานของชาวภูฏาน สุข กับ การเรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนชาวภูฎานที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม สุข กับ ฤดูกาลอันแสนสดชื่น เขียวขจีทั้งป่าเขา ทุ่งข้าว และดอกไม้ สุข กับ การแสดงพื้นเมืองของชาวภูฎานที่เรียบง่ายแต่งดงาม และการร่ายรำระบำหน้ากาก ระบำศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่งชุดพื้นเมืองชุดโกะ – กีรา เพื่อเข้าชมเทศกาลระบำหน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์