lifestylebeginat

ถ้าภูผาเพชร – น้าตกวังสายทอง – ปราสาทหินพันยอด – ถ้าเลสเตโกดอน – หินสีอายุ 500 ล้านปี
– พิพิธภัณฑ์ช้าง ดึกดาบรรพ์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล – อุทยาน แห่งชาติทะเลบัน
วันที่ 25.Mar'21 - 28.Mar'21
สตูล อัศจรรย์อุทยานธรณีโลก ถ้าภูผาเพชร – น้าตกวังสายทอง – ปราสาทหินพันยอด – ถ้าเลสเตโกดอน – หินสีอายุ 500 ล้านปี – พิพิธภัณฑ์ช้าง ดึกดาบรรพ์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล – อุทยาน แห่งชาติทะเลบัน วันที่ 25 – 28 มีนาคม พ.ศ.2564 (4 วัน 3 คืน)

A

ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

A
23.May'21-25.May'21
“จันทบูร”
เมืองโบราณและเมืองผลไม้ชายฝั่งตะวันออก
“จันทบูร” เมืองโบราณและเมืองผลไม้ชายฝั่งตะวันออก (เมืองโบราณเพนียด – โบราณสถานค่ายเนินวง – พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี อู่ต่อเรือพระเจ้าตากสิน – ชุมชนเสื่อจันทบูร – สวนพวงมณี โบสถ์สีน้าเงิน – หาดเจ้าหลาว – ตลาดผลไม้เนินสูง) วิทยากร คุณศรัณย์ บุญประเสริฐ วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2564 (3 วัน 2 คืน)
A
20.Mar'21-20.Mar'21
พระแท่นดงรัง ท่ามะกา และถ้าทวารวดีในราชบุรี
(วัดพระแท่นดงรัง – ถ้าสติ – วัดคงคาราม – ถ้าฤาษี – ถ้าฝาโถ)
พระแท่นดงรัง ท่ามะกา และถ้าทวารวดีในราชบุรี (วัดพระแท่นดงรัง – ถ้าสติ – วัดคงคาราม – ถ้าฤาษี – ถ้าฝาโถ) ชมความอัศจรรย์พระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน นมัสการรอยพระพุทธบาทไม้ประดับมุกขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในไทย ชมถ้าศิลปะทวารวดีในยุคเก่าและยุคใหม่ที่ราชบุรี วิทยากร อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
A
22.Apr'21-25.Apr'21
ชุมพร และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ความงามพิสุทธิ์แห่งท้องทะเลอ่าวไทย
ชุมพร และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ความงามพิสุทธิ์แห่งท้องทะเลอ่าวไทย เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ (พระบรมธาตุสวี – เกาะลังกาจิว – เกาะมาตรา - หาดทรายรี – เขามัทรี – สวนลุงนิล - กาแฟเขาทะลุ) วันที่ 22 -25 เมษายน 2564 (4 วัน 3 คืน) เดินทางโดยรถโค้ช