lifestylebeginat

WUTAI SHAN
สักการะพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ชมความอัศจรรย์ถ้ำพุทธศิลป์
วันที่ 25.May'19 - 31.May'19
WUTAI SHAN เจาะลึกมณฑลซานซี มรดกโลกอู่ไถซาน สักการะพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ชมความอัศจรรย์ถ้ำพุทธศิลป์ (ต้าถง – ภูเขาอู่ไถซาน – เมืองโบราณผิงเหยา – ไท่หยวน – ปักกิ่ง) ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (7 วัน 6 คืน) สายการบินไทย

A

ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

A
07.Oct'19-11.Oct'19
ภูฏาน ทิมพู-เตชู
ร่วมเทศกาลระบำหน้ากากอันศักดิ์สิทธ์
ภูฏาน ทิมพู เตชู ร่วมเทศกาลระบำหน้ากากอันศักดิ์สิทธ์ พาโร – ธิมพู – ปูนาคา วันที่ 7 – 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 (5 วัน 4 คืน) Happiness Insights สุข กับ การเยี่ยมชม 3 เมืองหลวงสำคัญของภูฎานผ่านเส้นทางธรรมชาติอันงดงาม สุขสงบกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดวาอารามที่เก่าแก่ในพุทธศาสนาแบบวัชรยานของชาวภูฏาน สุข กับ การเรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนชาวภูฎานที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม สุข กับ ฤดูกาลอันแสนสดชื่น เขียวขจีทั้งป่าเขา ทุ่งข้าว และดอกไม้ สุข กับ การแสดงพื้นเมืองของชาวภูฎานที่เรียบง่ายแต่งดงาม ร่วมเทศกาล ทิมพู เตชู ชมการร่ายรำระบำหน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์ แต่งชุดพื้นเมืองชุดโกะ – กีรา เพื่อเข้าร่วมเทศกาล ที่พักระดับ 4 ดาว RAMADA THIMPHU และ5 ดาว LE MERIDEIN PARO
H
10.Aug'19-12.Aug'19
สุราษฎร์ธานี
เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
สุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย (ป่าต้นน้ำ – ชุมชนคลองน้อย – สวนโมกข์ – พระธาตุไชยา – เขื่อนเชี่ยวหลาน ) เดินทางร่วมกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ วันที่ 10 – 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 (3 วัน 2 คืน)
H
19.Jun'19-28.Jun'19
DOLOMITES (Group2)
NORTH OF ITALY
DOLOMITES NORTH OF ITALY มิลาน – ซิร์มิโอเน่ – ทะเลสาบการ์ดา – โบลซาโน่ ออร์ติเซ่ – นั่งกระเช้าชมวิว ALPE DI SIUSI – ทะเลสาบเบรียส – คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – เวนิส – ฟลอเรนซ์ – ปิซา – ปอร์โตฟิโน่ วันที่ 19-28 มิถุนายน พ.ศ.2561 (10 วัน 7 คืน) ราคาท่านละ 169,000 บาท (ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)