lifestylebeginat

CONNECT กับแดนสวรรค์แห่งผืนป่าตะวันออก ปราจีนบุรี-สระแก้ว…สุดเขตบูรพา
THE CONNECTIVITY
วันที่ 22.Aug'20 - 24.Aug'20
THE CONNECTIVITY เที่ยวเมืองไทยสไตล์ซึ้งๆ CONNECT กับแดนสวรรค์แห่งผืนป่าตะวันออก ปราจีนบุรี-สระแก้ว…สุดเขตบูรพา เดินทางร่วมกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ วันที่ 22 - 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) เดินทางโดยรถโค้ช

A

ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

A
24.Oct'20-26.Oct'20
โขงเจียม – เขมราฐ
วิถีความสุขริมฝั่งโขง จังหวัดอุบลราชธานี
โขงเจียม – เขมราฐ วิถีความสุขริมฝั่งโขง จังหวัดอุบลราชธานี (เขมราฐ – ผาแต้ม – ทุ่งดอกไม้ป่า – สามพันโบก – โขงเจียม) วันที่ 24 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน)
A
12.Sep'20-15.Sep'20
น่าน - แพร่
GREEN JOURNEY
ความสุขของทริปนี้ - สัมผัสเสน่ห์ของ น่านและแพร่ ในเดือนกันยายน ช่วงเวลาแห่งความสดชื่นเขียวขจีของไร่นาป่าเขา - สูดอากาศบริสุทธิ์และพักค้างคืนท่ามกลางขุนเขาที่อาเภอบ่อเกลือ ทาสปาเกลือจากเกลือสินเธาว์ภูเขา และชิม "ไก่มะแขว่น" ฝีมือเชฟทวน ตานานแห่งบ่อเกลือ - เที่ยวอาเภอปัว ชม สวนโกโก้และลองทาช็อกโกแลตที่ "โกโก้วัลเลย์" ชิมเมนูเห็ดที่ "ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้า " ชมงานผ้าลายน้าไหลไทลื้อที่ "ลาดวนผ้าทอ" - เยือนบ้านนาคูหา จ.แพร่ แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของไทย 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวเกษตรสีเขียว เดินสะพานไม้ไผ่ลัดกลางทุ่งนาที่ทอดสู่ "วัดนาคูหา" เป็นภาพวิถีชีวิตที่สวยงาม - ชม "บ้านไม้โบราณ" หลายหลังในแพร่ที่ยังคงความสวยงาม ไหว้พระธาตุ นั่งรถรางชมเมืองและลองทาWORKSHOP "ย้อมผ้าม่อฮ่อม" ที่บ้านทุ่งโฮ้ง ชม "แพะเมืองผี" สิ่งอัศจรรย์ที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ
A
23.Oct'20-25.Oct'20
เที่ยวเมืองไทยสไตล์ซึ้งๆ
CONNECT กับธรรมชาติแห่งทะเลตะวันออก
THE CONNECTIVITY เที่ยวเมืองไทยสไตล์ซึ้งๆ CONNECT กับธรรมชาติแห่งทะเลตะวันออก ตราด-เกาะช้าง ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ วันที่ 23 – 25 ตุลาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) เดินทางโดยรถโค้ช