lifestylebeginat

(พาโร – ธิมพู – ปูนาคา)
ร่วมเทศกาลระบาหน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพาโร
วันที่ 20.Mar'24 - 24.Mar'24
BHUTAN THE LAND OF HAPPINESS ร่วมเทศกาลระบาหน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพาโร (พาโร – ธิมพู – ปูนาคา) วันที่ 20 – 24 มีนาคม พ.ศ.2567 (5วัน 4คืน) ที่พัก THIMPHU DUSIT D2 YARKAY และ PARO LE MERIDIEN - ชม 3 เมืองหลวงสาคัญของภูฎานผ่านเส้นทางธรรมชาติอันงดงาม - สุขสงบกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดวาอารามท่เี ก่าแก่ในพุทธศาสนาแบบวัชรยานของชาวภูฏาน - เรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนชาวภูฎานที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม - สัมผัสฤดูกาลอันแสนสดชื่น เขียวขจีทั้งป่าเขา ทุ่งข้าว และดอกไม้ - ชมการแสดงพื้นเมือง และการร่ายราระบาหน้ากาก ระบาศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล - สัมผัสประสบการณ์แต่งชุดพื้นเมืองชุดโกะ – กีรา เพื่อเข้าชมเทศกาลระบา หน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์

A

ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

A
27.Apr'24-28.Apr'24
พิษณุโลก “เมืองสองแคว”
ชมพุทธศิลป์วัดโบราณ ชิมอาหาร “พิดโลก”
พิษณุโลก “เมืองสองแคว” ชมพุทธศิลป์วัดโบราณ ชิมอาหาร “พิดโลก” (วัดจุฬามณี – วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ –นั่งรถรางชมเมืองสองแคว - วัดราชบูรณะ – วัดนางพญา – ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ – วัดเจดีย์ยอดทอง - วัดจันทร์ตะวันตก) วิทยากรอาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ วันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 (2วัน 1คืน)
A
21.Jul'24-01.Aug'24
BALKANS DISCOVERY
สีสันวัฒนธรรมหลากหลายบนคาบสมุทรบอลข่าน
BALKANS DISCOVERY สีสันวัฒนธรรมหลากหลายบนคาบสมุทรบอลข่าน เซอร์เบีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา – โคโซโว – มอนเตเนโกร – โครเอเชีย วิทยากร ดร.ณัฐพงศ ลาภบญทรพย (ต้นคูน) และพัทธดนย์ กิจชัยนุกูล 'แพทริก เหล่า' วันที่ 21กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ.2567 (12 วัน 9 คืน) สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์+AIR SIRBIA
A
21.May'24-29.May'24
MONT BLANC & THE ALPS IN BLOOM
พิชิตยอดเขามงต์บล็องค์ เดินเทรลชมทุ่งนาร์ซิสซัสป่าแห่งสวิสแอลป์
(อานน์ซี – ชาโมนีกซ์ – มงต์บล็องค์ - ยอดเขาเอกุย ดู มิดี - มงเทรอซ์ริเวียร่า – ROCHERS-DE-NAYE – ทุ่งดอกนาซิสซัสป่า - โรงงานชีสกรูแยร – ไร่องุ่นมรดกโลกลาโวซ์ – GSTAAD ล่องทะเลสาบธูน - ลูเซิร์น) วันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2567 (9 วัน 6 คืน)