arrow_yellow

FIND


YOUR DESTINATION

itsall

in


lifestylebegin

Begin at

03-10

May'24

Where

LEH LADAKH

เจาะลึกประวัติศาสตร์ศิลปะ

What to do

LEH LADAKH เจาะลึกประวัติศาสตร์ศิลปะ ณ ดินแดนวัฒนธรรมแห่งจิตวิญญาณทิเบต วิทยากร ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี วันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2567 (8 วัน 6 คืน) ในดินแดนอันกว้างใหญ่และสงบบนเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม “แคว้นลาดัก” ซึ่งตั้งอยู่ทาง ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ที่นี่ถูกขนานนามว่า “ทิเบตน้อย” เนื่องจากมีความเป็นทิเบตมากกว่าดินแดนทิเบตเดิม เสียอกี ดินแดนที่ขึ้นชื่อว่า “โลกพระจันทร์” (Moonland) จากภูมิประเทศแห้งแล้ง ขรุขระ สถานที่ซึ่งวัฒนธรรมแบบ ทิเบตดั้งเดิมยังคงพบเห็นได้ แดนมหัศจรรย์แห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลก

A
ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

endhere

A
04.Apr'24-13.Apr'24
BLOOMING IN BENELUX
สุนทรียภาพแห่งศิลปะและดอกไม้ ชมสุดยอดอาร์ตมิวเซียม
BLOOMING IN BENELUX สุนทรียภาพแห่งศิลปะและดอกไม้ ชมสุดยอดอาร์ตมิวเซียม รื่นรมย์กับทุ่งทิวลิปผลิบานที่สวน KEUKENHOF วิทยากร อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ วันที่ 4 - 13 เมษายน พ.ศ.2567 (10 วัน 8 คืน)
A
01.Feb'24-06.Feb'24
TAIWAN
“เสน่ห์แห่งไต้หวันตอนใต้”
TAIWAN เกาสง - ไถหนาน “เสน่ห์แห่งไต้หวันตอนใต้” ผ่อนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติ “ฟาร์มชิงจิ้ง” (เกาสง - PIER 2 ART CENTER - วัดโฝวกวงซัน - ไถหนาน - ล่องเรือชมอุโมงค์ต้นไม้ - ป้อมปราการอันผิง - ไทจง - ฟาร์มชิงจิ้ง - ช้อปปิ้งไทเป) วันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 (6วัน 5 คืน)
A
17.Feb'24-24.Feb'24
KAWAZU SAKURA
เทศกาล ซากุระผลิบานเร็ว
KAWAZU SAKURA เทศกาล ซากุระผลิบานเร็ว วันที่ 17 - 24 กุมภาพันธ์ 2567
A
21.May'24-27.May'24
อู่ไถซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์มณฑลซานซี
สักการะพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ชมความอัศจรรย์ถ้ำพุทธ
อู่ไถซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์มณฑลซานซี สักการะพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ชมความอัศจรรย์ถ้ำพุทธ (ต้าถง – เขาอู่ไถซาน – เมืองโบราณผิงเหยา – ไท่หยวน – ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน) ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 (7 วัน 6 คืน) สายการบินไทย
A
17.Jan'24-21.Jan'24
ซาปา “RAILWAY TO HEAVEN”
นั่งรถไฟ CHAPA EXPRESS สู่ซาปา
นิงห์บิงห์ – วัดตามจุ๊ก – ล่องเรือพายแม่น้ำจ่างอาน – หมู่บ้านธูป – CHAPA EXPRESS TRAIN – เลาไก – ซาปา – หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต – ยอดเขาฟานซิปัน – ช้อปปิ้งฮานอย วันที่ 17 - 21 มกราคม 2567 (5 วัน 4 คืน)
A
20.Mar'24-24.Mar'24
BHUTAN THE LAND OF HAPPINESS
(พาโร – ธิมพู – ปูนาคา)
BHUTAN THE LAND OF HAPPINESS ร่วมเทศกาลระบาหน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพาโร (พาโร – ธิมพู – ปูนาคา) วันที่ 20 – 24 มีนาคม พ.ศ.2567 (5วัน 4คืน) ที่พัก THIMPHU DUSIT D2 YARKAY และ PARO LE MERIDIEN - ชม 3 เมืองหลวงสาคัญของภูฎานผ่านเส้นทางธรรมชาติอันงดงาม - สุขสงบกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดวาอารามท่เี ก่าแก่ในพุทธศาสนาแบบวัชรยานของชาวภูฏาน - เรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนชาวภูฎานที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม - สัมผัสฤดูกาลอันแสนสดชื่น เขียวขจีทั้งป่าเขา ทุ่งข้าว และดอกไม้ - ชมการแสดงพื้นเมือง และการร่ายราระบาหน้ากาก ระบาศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล - สัมผัสประสบการณ์แต่งชุดพื้นเมืองชุดโกะ – กีรา เพื่อเข้าชมเทศกาลระบา หน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์
A
29.Feb'24-02.Mar'24
ตรัง เกาะกระดาน เกาะลิบง
สัมผัสความงามชายหาดสวยระดับโลก
ตรัง เกาะกระดาน เกาะลิบง สัมผัสความงามชายหาดสวยระดับโลก ปลูก"หญ้าทะเล"แหล่งอาหารให้พะยูน นั่งรถหัวกบชมเมืองเก่าตรัง – แวะเที่ยวเมืองกันตัง – ช้อปผ้าทอลายโบราณที่บ้านนาหมื่นศรี – ล่องเรือ ดาน้า เที่ยว 3 เกาะ เกาะลิบง เกาะเชือก เกาะมุก ชม UNSEEN ถ้ามรกต - ปลูกหญ้าทะเลให้ น้องพะยูน – พักผ่อน 2 คืน ณ รีสอร์ตบนเกาะกระดาน ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 (3 วัน 2 คืน)
A
14.Mar'24-17.Mar'24
ศรีวิชัย รอยอารยธรรมแห่งคาบสมุทรภาคใต้
นครศรีธรรมราช - ไชยา - ตะกั่วป่า - ถลาง
ศรีวิชัย รอยอารยธรรมแห่งคาบสมุทรภาคใต้ นครศรีธรรมราช - ไชยา - ตะกั่วป่า - ถลาง วิทยากร คุณต้นคูน ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2567 (4วัน 3คืน) ราคาท่านละ 25,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) . เส้นทาง"ศรีวิชัย"เป็นเครือข่ายทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทะเลใต้ยุคโบราณ ศรีวิชัยมีความเจริญทางเศรษฐกิจจากการควบคุมช่องแคบมะละกา มีอิทธิพลทั้งด้านการค้าและทางการเมือง . สุขนิยมทัวร์ ชวนคุณท่องอดีตอาณาศรีวิชัยในภาคใต้ของไทย (คาบสมุทรมลายู) เยือน"ไชยา" เมืองท่าสำคัญในอาณาศรีวิชัยซึ่งพบหลักฐานเป็นศิลาจารึกและพระพุทธรูปโบราณจำนวนมาก . เยือนโบราณสถาน"วัดแก้ว"ชมฐานและอาคารครึ่งองค์ของเจดีย์สถาปัตยกรรมศิลปะศรีวิชัย ชมโบราณสถาน"วัดหลง"โบราณสถานที่เก่าแก่สมัยศรีวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในไชยา และชม"วัดเวียง" ที่ตั้งเมืองไชยาโบราณและเป็นศูนย์กลางของเมือง . นำชมโบราณวัตถุสมัยศรีวิชัยชิ้นสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ฮินดู เช่น พระพุทธรูปโบราณ ศิวลึงค์ พระศิวนาฏราช พระวิษณุ รวมทั้งงานเครื่องถมทองชิ้นยอดเยี่ยมที่ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช" . เยือน"วัดพระมหาธาตุเมืองนคร" อดีตศูนย์กลางอาณาจักรตามพรลิงค์ หนึ่งในอาณาจักรโบราณซึ่งต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย . นั่งเรือหัวโทงไปยัง"เกาะคอเขา" ต่อรถพ่วงข้างนั่งชมเกาะและชม"แหล่งโบราณสถานบ้านทุ่งตึก" ซึ่งพบฐานเทวรูป เงินอินเดียโบราณ เศษทองคำและภาชนะดินเผาสมัยราชวงศ์ถัง รวมทั้งเครื่องแก้วของชาวเปอร์เชีย ทุ่งตึกนับเป็นท่าการค้าที่รุ่งเรืองในสมัยศรีวิชัย . เยือน"เขาพระเหนอ"ภูเขาขนาดเล็กอยู่บริเวณปากแม่น้ำตะกั่วป่า ชมแหล่งโบราณสถานอายุกว่า1,200ปี ซึ่งพบร่องรอยเทวสถานที่ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์ประติมากรรมลอยตัวศิลปะปัลลวะ (อินเดียใต้) ซึ่งปัจจุบันองค์จริงจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร . ผ่อนคลายกับบรรยากาศชายหาดสงบและท้องทะเลอันดามันที่สวยงาม ผืนฟ้าและแผ่นน้ำที่สดใสของ เขาหลัก จ.พังงา . ชมโบราณวัตถุที่สำคัญที่พบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เช่น กลุ่มเทวรูปจากแหล่งโบราณคดีเขาพระนารายณ์จ.พังงา เทวรูปศิลปะอินเดียแบบหลังปัลลวะอายุกว่า1,000ปี พระพิมพ์ดินดิบศิลปะศรีวิชัย ณ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง จ.ภูเก็ต" . พักผ่อนริมทะเล2คืนที่ ขนอมบีช รีสอร์ต แอนด์สปา นครศรีธรรมราช และ AVANI+เขาหลัก พังงา และพัก1คืน ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี . อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่น อาทิขนมจีนเมืองคอน ซีฟู๊ดพื้นบ้าน อาหารใต้หลากหลายเมนู . ทริปนี้รับสมัครขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป
A
01.Apr'24-09.Apr'24
สิกขิม ในอ้อมกอดหิมาลัย
เส้นทางรถไฟสายมรดกโลก
เส้นทางรถไฟสายมรดกโลก DARJEELING HIMALAYAN ชมความงามธรรมขาติและพุทธศิลป์ทิเบต วันที่ 1 - 9 เมษายน 2567 (9วัน 7คืน)
A
25.Jan'24-29.Jan'24
พุกาม - ย่างกุ้ง
ย้อนรอยอารยธรรมแห่งลุ่มอิระวดี
พุกาม - ย่างกุ้ง ย้อนรอยอารยธรรมแห่งลุ่มอิระวดี อลังการทุ่งเจดีย์มรดกโลกแห่งอาณาจักรพุกาม วิทยากร “คุณเอก” ทวีป ฤทธินภากร ผู้แต่งหนังสือ UNSEEN BURMA. ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมพม่า วันที่ 25 – 29 มกราคม 2567 (5 วัน 4 คืน) สายการบินไทย
A
23.Feb'24-29.Feb'24
ตามรอยพระพุทธเจ้า
ท่องแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล
ท่องแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล ตามรอยพระพุทธเจ้า The Sacred Buddhist Pilgrimage Journey พุทธคยา – ราชคฤห์ – พาราณสี – กุสินารา – ลุมพินี – กาฐมาณฑุ วันที่ 23 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (7 วัน 6 คืน) บรรยายธรรมโดย พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล “ด้วยพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ทาให้เกิดการเดินทางแสวงบุญตามรอยพระพุทธเจ้า มหาบุรุษของโลก ผู้มอบธรรมะอันเป็นแนวทางความสุขสงบที่แท้จริงแก่มนุษยชาติ แม้พระองค์จะดับขันธ์ปรินิพพานมาแล้วกว่า 2,500 ปี” “ดูก่อนอานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใด เจติยจาริกของพระตถาคตเจ้าทั้ง 4 ตาบลนี้แล้ว จักเป็นคนเลื่อมใส เมื่อกระทากาลกิริยาลง (ตาย) ชนทั้งหลายเหล่านั้น จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”
A
22.Dec'23-24.Dec'23
อารยธรรมสมัยทวารวดีและเขมรโบราณ
เมืองโบราณศรีเทพ – เสมา – ศรีมโหสถ
เมืองโบราณศรีเทพ – เสมา – ศรีมโหสถ อารยธรรมสมัยทวารวดีและเขมรโบราณ ไขปริศนา “โบราณสถานเขาคลังนอก” มหาสถูปแห่งเมืองศรีเทพ ชมพระพุทธไสยาสน์ยุคทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในไทย และธรรมจักรโบราณหลักเดียวในภาคอีสาน เยือน “เมืองโบราณเสมา” ศูนย์กลางอาณาจักรศรีจนาศะ ชมเมืองท่าโบราณ ศรีมโหสถ รอยพระพุทธบาทคู่ และต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ วิทยากร อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ วันที่ 22 – 24 ธันวาคม พ.ศ.2566 (3 วัน 2 คืน)