arrow_yellow

FIND


YOUR DESTINATION

itsall

in


lifestylebegin

Begin at

08-10

May'20

Where

สงขลา-พัทลุง

วิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงาม

What to do

พัทลุง สงขลา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงาม ทะเลน้อย –ชุมชนทอกระจูด - เมืองเก่าสงขลา–ทะเลสาบสงขลา วันท่ี 8 – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) สายการบนิไทยสมายล์

A
ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

endhere

A
18.Apr'20-26.Apr'20
GEORGIA ARMENIA
มรดกโลกแห่งเทือกเขาคอร์เคซัส
THE CAUCASUS GEORGIA ARMENIA มรดกโลกแห่งเทือกเขาคอร์เคซัส วิทยากร อ.ทรงยศ แววหงษ์ วันที่ 18 – 26 เมษายน 2563 (9 วัน 6 คืน) สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
H
17.Apr'20-19.Apr'20
KOHMAK – TRAT
สวรรค์แห่งทะเลตะวันออก จ. ตราด
KOHMAK – TRAT สวรรค์แห่งทะเลตะวันออก จ. ตราด สัมผัสวิถีชุมชนเกาะหมาก – ดำน้ำหมู่เกาะรัง – ดูกวางเกาะกระดาด วันที่ 17 – 19 เมษายน พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
A
04.Apr'20-08.Apr'20
Bhutan The Land of Happiness
เข้าร่วมเทศกาลระบำหน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์
Bhutan The Land of Happiness เข้าร่วมเทศกาลระบำหน้ากากอันศักดิ์สิทธ์ พาโร – ธิมพู – ปูนาคา วันที่ 4 – 8 เมษายน พ.ศ.2563 (5 วัน 4 คืน) ที่พักระดับ VIP พัก DUSITD2 YARKAY THIMPU และ LE MERIDEIN PARO Happiness Insights สุข กับ การเยี่ยมชม 3 เมืองหลวงสำคัญของภูฎานผ่านเส้นทางธรรมชาติอันงดงาม สุขสงบกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดวาอารามที่เก่าแก่ในพุทธศาสนาแบบวัชรยานของชาวภูฏาน สุข กับ การเรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนชาวภูฎานที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม สุข กับ ฤดูกาลอันแสนสดชื่น เขียวขจีทั้งป่าเขา ทุ่งข้าว และดอกไม้ สุข กับ การแสดงพื้นเมืองของชาวภูฎานที่เรียบง่ายแต่งดงาม และการร่ายรำระบำหน้ากาก ระบำศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่งชุดพื้นเมืองชุดโกะ – กีรา เพื่อเข้าชมเทศกาลระบำหน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์
A
06.Mar'20-08.Mar'20
พิจิตร
เมืองเล็กแต่น่ารัก
ช่วงนี้เห็นป้ายโฆษณาชวนเที่ยว"พิจิตร"ตามทางเรื่อยๆด้วยคอนเซ็บ "เมืองเล็กแต่น่ารัก"... เข้าท่าดีนะครับ จริงๆเมืองพิจิตรแทบไม่ค่อยอยู่ในเช็คลิสต์เลย ด้วยความเล็กและเงียบสงบทำให้เราอาจมองข้ามเมืองน่ารักนี้ไปก็ได้ ในพิจิตรมีวัดดังหลายแห่ง มีโบราณสถานสมัยอยุธยา มีปลาแม่น้ำอร่อย มีตลาดโบราณวินเทจน่ารักดี และอยู่ใกล้เนินมะปราง พิษณุโลกที่มีธรรมชาติสวย ภูเขาแปลกตาดีด้วย เราจึงถือโอกาสรวมไว้ในทริปนี้ครับ พิจิตร -​เนินมะปราง (บินไปลงพิษณุโลก) วันที่ 6 -​8 มีนาคม 2563 (3วัน2คืน) รับสมัคร 16 ท่าน (รถตู้คันละ 8 ท่าน)
A
04.Dec'19-10.Dec'19
จอร์แดน
ดินแดนอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์
จอร์แดน ดินแดนอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ สัมผัสประสบการณ์ “Matian on Earth” นอนดูดาวกลางทะเลทรายใน LUXURY TENT อัมมาน – เจอราช – อัจลุน – มาดาบา – เครัค – เพตรา – วาดิรัม – เดดซี วันที่ 4 – 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 (7 วัน 4 คืน) สายการบินโรยัลจอร์แดนเนียลแอร์ไลน์