arrow_yellow

FIND


YOUR DESTINATION

itsall

in


lifestylebegin

Begin at

16-22

Mar'24

Where

กวางตุ้ง – ฮกเกี้ยน

ย้อนรอยจีนโพ้นทะเล

What to do

ย้อนรอยจีนโพ้นทะเล กวางตุ้ง – ฮกเกี้ยน เยือน “เตียวโหลว” หอสังเกตการณ์มรดกโลกแห่งกวางตุ้ง มหัศจรรย์มรดกโลกบ้านดินฮักกา “ถู่โหลว” วันที่ 16 - 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (7 วัน 6 คืน) สายการบินไทย + สายการบินเซียะเหมิน

A
ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

endhere

A
27.Apr'24-28.Apr'24
พิษณุโลก “เมืองสองแคว”
ชมพุทธศิลป์วัดโบราณ ชิมอาหาร “พิดโลก”
พิษณุโลก “เมืองสองแคว” ชมพุทธศิลป์วัดโบราณ ชิมอาหาร “พิดโลก” (วัดจุฬามณี – วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ –นั่งรถรางชมเมืองสองแคว - วัดราชบูรณะ – วัดนางพญา – ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ – วัดเจดีย์ยอดทอง - วัดจันทร์ตะวันตก) วิทยากรอาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ วันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 (2วัน 1คืน)
A
21.Jul'24-01.Aug'24
BALKANS DISCOVERY
สีสันวัฒนธรรมหลากหลายบนคาบสมุทรบอลข่าน
BALKANS DISCOVERY สีสันวัฒนธรรมหลากหลายบนคาบสมุทรบอลข่าน เซอร์เบีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา – โคโซโว – มอนเตเนโกร – โครเอเชีย วิทยากร ดร.ณัฐพงศ ลาภบญทรพย (ต้นคูน) และพัทธดนย์ กิจชัยนุกูล 'แพทริก เหล่า' วันที่ 21กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ.2567 (12 วัน 9 คืน) สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์+AIR SIRBIA
A
21.May'24-29.May'24
MONT BLANC & THE ALPS IN BLOOM
พิชิตยอดเขามงต์บล็องค์ เดินเทรลชมทุ่งนาร์ซิสซัสป่าแห่งสวิสแอลป์
(อานน์ซี – ชาโมนีกซ์ – มงต์บล็องค์ - ยอดเขาเอกุย ดู มิดี - มงเทรอซ์ริเวียร่า – ROCHERS-DE-NAYE – ทุ่งดอกนาซิสซัสป่า - โรงงานชีสกรูแยร – ไร่องุ่นมรดกโลกลาโวซ์ – GSTAAD ล่องทะเลสาบธูน - ลูเซิร์น) วันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2567 (9 วัน 6 คืน)
A
21.May'24-27.May'24
อู่ไถซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์มณฑลซานซี
สักการะพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ชมความอัศจรรย์ถ้ำพุทธ
อู่ไถซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์มณฑลซานซี สักการะพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ชมความอัศจรรย์ถ้ำพุทธ (ต้าถง – เขาอู่ไถซาน – เมืองโบราณผิงเหยา – ไท่หยวน – ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน) ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 (7 วัน 6 คืน) สายการบินไทย
A
22.Feb'24-26.Feb'24
ซาปา “RAILWAY TO HEAVEN”
นั่งรถไฟ CHAPA EXPRESS สู่ซาปา
นิงห์บิงห์ – วัดตามจุ๊ก – ล่องเรือพายแม่น้ำจ่างอาน – หมู่บ้านธูป – CHAPA EXPRESS TRAIN – เลาไก – ซาปา – หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต – ยอดเขาฟานซิปัน – ช้อปปิ้งฮานอย วันที่ 22 - 26 ก.พ. 67 (5 วัน 4 คืน) และ วันที่ 25 - 29 เม.ย. 67 (5 วัน 4 คืน)
A
03.May'24-10.May'24
LEH LADAKH
เจาะลึกประวัติศาสตร์ศิลปะ
LEH LADAKH เจาะลึกประวัติศาสตร์ศิลปะ ณ ดินแดนวัฒนธรรมแห่งจิตวิญญาณทิเบต วิทยากร ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี วันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2567 (8 วัน 6 คืน) ในดินแดนอันกว้างใหญ่และสงบบนเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม “แคว้นลาดัก” ซึ่งตั้งอยู่ทาง ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ที่นี่ถูกขนานนามว่า “ทิเบตน้อย” เนื่องจากมีความเป็นทิเบตมากกว่าดินแดนทิเบตเดิม เสียอกี ดินแดนที่ขึ้นชื่อว่า “โลกพระจันทร์” (Moonland) จากภูมิประเทศแห้งแล้ง ขรุขระ สถานที่ซึ่งวัฒนธรรมแบบ ทิเบตดั้งเดิมยังคงพบเห็นได้ แดนมหัศจรรย์แห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลก
A
20.Mar'24-24.Mar'24
BHUTAN THE LAND OF HAPPINESS
(พาโร – ธิมพู – ปูนาคา)
BHUTAN THE LAND OF HAPPINESS ร่วมเทศกาลระบาหน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพาโร (พาโร – ธิมพู – ปูนาคา) วันที่ 20 – 24 มีนาคม พ.ศ.2567 (5วัน 4คืน) ที่พัก THIMPHU DUSIT D2 YARKAY และ PARO LE MERIDIEN - ชม 3 เมืองหลวงสาคัญของภูฎานผ่านเส้นทางธรรมชาติอันงดงาม - สุขสงบกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดวาอารามท่เี ก่าแก่ในพุทธศาสนาแบบวัชรยานของชาวภูฏาน - เรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนชาวภูฎานที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม - สัมผัสฤดูกาลอันแสนสดชื่น เขียวขจีทั้งป่าเขา ทุ่งข้าว และดอกไม้ - ชมการแสดงพื้นเมือง และการร่ายราระบาหน้ากาก ระบาศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล - สัมผัสประสบการณ์แต่งชุดพื้นเมืองชุดโกะ – กีรา เพื่อเข้าชมเทศกาลระบา หน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์
A
01.Apr'24-09.Apr'24
สิกขิม ในอ้อมกอดหิมาลัย
เส้นทางรถไฟสายมรดกโลก
เส้นทางรถไฟสายมรดกโลก DARJEELING HIMALAYAN ชมความงามธรรมขาติและพุทธศิลป์ทิเบต วันที่ 1 - 9 เมษายน 2567 (9วัน 7คืน)