arrow_yellow

FIND


YOUR LIFESTYLE

itsall

in


lifestylebegin

Begin at

22-24

Aug'20

Where

เที่ยวเมืองไทยสไตล์ซึ้งๆ

CONNECT กับแดนสวรรค์แห่งผืนป่าตะวันออก ปราจีนบุรี-สระแก้ว…สุดเขตบูรพา

What to do

THE CONNECTIVITY เที่ยวเมืองไทยสไตล์ซึ้งๆ CONNECT กับแดนสวรรค์แห่งผืนป่าตะวันออก ปราจีนบุรี-สระแก้ว…สุดเขตบูรพา เดินทางร่วมกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ วันที่ 22 - 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) เดินทางโดยรถโค้ช

A
ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

endhere

A
24.Oct'20-26.Oct'20
โขงเจียม – เขมราฐ
วิถีความสุขริมฝั่งโขง จังหวัดอุบลราชธานี
โขงเจียม – เขมราฐ วิถีความสุขริมฝั่งโขง จังหวัดอุบลราชธานี (เขมราฐ – ผาแต้ม – ทุ่งดอกไม้ป่า – สามพันโบก – โขงเจียม) วันที่ 24 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน)
A
12.Sep'20-15.Sep'20
น่าน - แพร่
GREEN JOURNEY
ความสุขของทริปนี้ - สัมผัสเสน่ห์ของ น่านและแพร่ ในเดือนกันยายน ช่วงเวลาแห่งความสดชื่นเขียวขจีของไร่นาป่าเขา - สูดอากาศบริสุทธิ์และพักค้างคืนท่ามกลางขุนเขาที่อาเภอบ่อเกลือ ทาสปาเกลือจากเกลือสินเธาว์ภูเขา และชิม "ไก่มะแขว่น" ฝีมือเชฟทวน ตานานแห่งบ่อเกลือ - เที่ยวอาเภอปัว ชม สวนโกโก้และลองทาช็อกโกแลตที่ "โกโก้วัลเลย์" ชิมเมนูเห็ดที่ "ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้า " ชมงานผ้าลายน้าไหลไทลื้อที่ "ลาดวนผ้าทอ" - เยือนบ้านนาคูหา จ.แพร่ แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของไทย 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวเกษตรสีเขียว เดินสะพานไม้ไผ่ลัดกลางทุ่งนาที่ทอดสู่ "วัดนาคูหา" เป็นภาพวิถีชีวิตที่สวยงาม - ชม "บ้านไม้โบราณ" หลายหลังในแพร่ที่ยังคงความสวยงาม ไหว้พระธาตุ นั่งรถรางชมเมืองและลองทาWORKSHOP "ย้อมผ้าม่อฮ่อม" ที่บ้านทุ่งโฮ้ง ชม "แพะเมืองผี" สิ่งอัศจรรย์ที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ
A
23.Oct'20-25.Oct'20
เที่ยวเมืองไทยสไตล์ซึ้งๆ
CONNECT กับธรรมชาติแห่งทะเลตะวันออก
THE CONNECTIVITY เที่ยวเมืองไทยสไตล์ซึ้งๆ CONNECT กับธรรมชาติแห่งทะเลตะวันออก ตราด-เกาะช้าง ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ วันที่ 23 – 25 ตุลาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) เดินทางโดยรถโค้ช
A
16.Oct'20-18.Oct'20
MY CRAFT TRIP: PHATTHALUNG
SOOKNIYOM TOUR X VARNI CRAFT
ไฮไลท์กิจกรรม - เที่ยวพัทลุง และสงขลา สองเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ วิถีชุมชนที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว - ล่องทะเลน้อย ทะเลสาบขนาดใหญ่เขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือ “แรมซาร์ไซด์” ชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน ชมธรรมชาติอันงดงาม ทะเลบัว และนกนานาชนิด - ร่วม เวิร์คชอปเพื่อเรียนรู้วิถี ‘กระจูด’ ครบวงจร ตั้งแต่ไปเก็บมาจากต้นสดจนถึงขั้นแปรรูปเป็นกระเป๋ากระจูดแสนเก๋ - เที่ยวชม ป่าสาคู ในพื้นที่ 80 ไร่ ที่บ้านหัวพลุ ชมการสาธิตขูดแป้งสาคูและลองทำ “ขนมเปียกสาคูต้น” - เที่ยว เกาะยอ ในทะเลสาบสงขลา ชิม จำปาดะ ลักษณะคล้ายขนุนแต่ลูกเล็กกว่า ดูการทำผ้าทอเกาะยอ เป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ทำกิจกรรม DIY ทำปกสมุดไดอารี่และตกแต่งด้วยผ้าทอเกาะยอสีต่างๆ
A
18.Sep'20-20.Sep'20
MY CRAFT TRIP: SAKON NAKORN
SOOKNIYOM TOUR x MANN CRAFT
ไฮไลท์กิจกรรม - ชม “3 ดามหัศจรรย์แห่งภูพาน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ - ร่วม “ออกแบบและปั้นดิน” ณ บ้านช่างปั้น ดอนหมูดิน สตูดิโอเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกปั้นสด ที่ใช้ดินและแรงบันดาลใจจากสกลนคร - สัมผัสประสบการณ์ CHEF’s TABLE ในแบบ FARM DINING EXPERIENCE อาหารอีสานตามฤดูกาลเป็นการนำเสนอวิถีชีวิตของชาวนาอีสาน - เปิดสวนแมน WORKSHOP ย้อมผ้าและเทคนิกการทา ECO - PRINT กับ คุณแมน แห่ง MANN CRAFT พร้อมพูดคุยถึงเรื่องราวของแบรนด์ และแนวคิดในการทำงาน - สักการะ พระธาตุเชิงชุม ศาสนสถานและโบราณสถานสำคัญ และเยือน ชุมชนท่าแร่ หมู่บ้านของชาวคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย - ชมดอกบัวบานสะพรั่ง ที่ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ นับเป็นอุทยานบัวที่ใหญที่สุดของประเทศ
A
15.Aug'20-16.Aug'20
มหาชัย ท่าฉลอม
รถไฟชานเมือง
มหาชัย ท่าฉลอม...รถไฟชานเมือง (แม่กลอง) วันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 (2 วัน 1 คืน) ร่วมเดินทางกับ อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์