arrow_yellow

FIND


YOUR LIFESTYLE

itsall

in


lifestylebegin

Begin at

03-08

Dec'22

Where

JAPAN

AUTUMN IN JAPAN ชมความงามยามใบไม้เปลี่ยนสีและ วัฒนธรรมล้าค่าแห่งมรดกโลกใน“เกียวโต”

What to do

AUTUMN IN JAPAN ชมความงามยามใบไม้เปลี่ยนสีและ วัฒนธรรมล้าค่าแห่งมรดกโลกใน“เกียวโต” (มรดกโลกวัดเบียวโดอิน – เมืองแห่งชาเขียว UJI – ระเบียงชมทะเลสาบบิวะ – เมืองโบราณโอมิฮะจิมัง - วัดและปราสาทโบราณในเกียวโต – โอซาก้า) วันที่ 3 – 8 ธันวาคม 2565 (6 วัน 4 คืน) สายการบินไทย (NIGHT FLIGHT)

A
ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

endhere

P
18.Feb'23-24.Feb'23
อินเดีย ตามรอยพระพุทธเจ้า
พุทธคยา – ราชคฤห์ – พาราณสี – กุสินารา – ลุมพินี – กาฐมาณฑุ
อินเดีย ตามรอยพระพุทธเจ้า The Sacred Buddhist Pilgrimage Journey พุทธคยา – ราชคฤห์ – พาราณสี – กุสินารา – ลุมพินี – กาฐมาณฑุ วันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (7 วัน 6 คืน) ร่วมเดินทางกับ พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล “ด้วยพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ทาให้เกิดการเดินทางแสวงบุญตามรอยพระพุทธเจ้า มหาบุรุษของโลก ผู้มอบธรรมะอันเป็นแนวทางความสุขสงบที่แท้จริงแก่มนุษยชาติ แม้พระองค์จะดับขันธ์ปรินิพพานมาแล้วกว่า 2,500 ปี”
A
27.Jan'23-31.Jan'23
ท่องแดนศิลปวัฒนธรรมล้านช้าง
มรดกโลก “ทุ่งไหหิน - หลวงพระบาง”
นั่งรถไฟลาวจีน ท่องแดนศิลปวัฒนธรรมล้านช้าง มรดกโลก “ทุ่งไหหิน - หลวงพระบาง” วิทยากร อ.ทรงยศ แววหงษ์ (อุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง – เชียงขวาง – ทุ่งไหหิน – หลวงพระบาง – ล่องแม่น้าโขง – นั่งรถไฟลาวจีน – เวียงจันทน์) วันศุกร์ที่ 27 – วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 (5 วัน 4 คืน)
A
13.Jan'23-15.Jan'23
กว๊านพะเยา เชียงราย
มนต์เสน่ห์อารยธรรม ธรรมชาติและกลุ่มชาติพันธุ์
กว๊านพะเยา เชียงราย มนต์เสน่ห์อารยธรรม ธรรมชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ “ดินแดนล้านนาตะวันออก” (กว๊านพะเยา – วนอุทยานภูลังกา – เชียงคา – ดอยผาฮี้ – เรื่องเล่าจากพ่อหลวงซาเจ๊ะ ดอยผาหมี – วนอุทยานขุนน้านางนอน – เชียงราย) วันที่ 13 – 15 มกราคม พ.ศ.2566 (3 วัน 2 คืน) สายการบินไทยสมายล์
A
07.Dec'22-10.Dec'22
IPOH – PENANG
เสน่ห์เมืองเก่าพหุวัฒนธรรมแห่งมาเลเซีย
IPOH – PENANG เสน่ห์เมืองเก่าพหุวัฒนธรรมแห่งมาเลเซีย นั่งรถไฟ ETS ไป “อิโปห์” เมืองศิลปะและอาหารเลิศรส เยือน “จอร์จทาวน์” เมืองมรดกโลกแห่งปีนัง (หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – รถไฟ ETS – อิโปห์ – จอร์จทาวน์ – ปีนัง) วันที่ 7 – 10 ธันวาคม พ.ศ.2565 (4 วัน 3 คืน)
A
14.Oct'22-25.Oct'22
South India
"ทมิฬนาฑู -​ เกรละ" (อินเดียใต้)​
"ทมิฬนาฑู -​ เกรละ" (อินเดียใต้)​ วิทยากร อ.ทรงยศ แววหงษ์ เดินทางวันที่ 14 -​25 ตุลาคม 2565 (12วัน 10คืน) ทมิฬนาฑู -​ เกรละ 2 รัฐสำคัญทางตอนใต้สุดของประเทศอินเดียที่เราอยากชวนคุณไปสัมผัสเรื่องราวสุดอัศจรรย์ด้วยกัน.. รัฐทมิฬนาฑู มีเมืองหลวงคือเจนไน ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น "Detroit of India" เหตุเพราะเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่จากทั้งในและต่างประเทศ
A
24.Dec'22-28.Dec'22
เขมร “ย้อนรอยราชมรรคา”
จากมหาปราสาทในพงไพรสู่เมืองพระนคร
เขมร “ย้อนรอยราชมรรคา” จากมหาปราสาทในพงไพรสู่เมืองพระนคร วิทยากร อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ (สระแก้ว – สด๊กก๊อกธม – บัณฑายฉมาร์ – พระตะบอง – ศรีโสภณ – เกาะแกร์ – พนมกุเลน – เบ็งเมเลีย – นครวัด – นครธม – บัณฑายสรี – เสียมเรียบ) วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (5 วัน 4 คืน)
A
25.Dec'22-02.Jan'23
อานธรประเทศ
ANDHRA PRADESH เจาะลึกประวัติศาสตร์ศิลปะ“อมราวดี” วิถีวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำ “กฤษณะ – โคทาวารี”
(ไฮเดอราบาด – นาคารชุนโกณฑะ – วิชัยปุระ – อมราวดี – วิชัยวาท – ราชมุณฑรี วิสาขปัฏนัม – ศรีกากุลัม – มุขลิงคัม) สายการบินไทยสมายล์
H
14.Dec'22-17.Dec'22
มุยเน่
มุยเน่ - ดาลัด - โฮจิมินห์
ผจญภัยในทะเลทราย และสัมผัสความสดชื่น ณ เมืองแห่งดอกไม้ สายการบินไทยสมายล์
H
15.Dec'22-18.Dec'22
ทีลอซู
ทีลอซู แม่สอด SENSE OF NATURE
(อุ้มผาง – ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู – ถ้ำสีฟ้า – แม่สอด) เดินทางโดยสายการบินนกแอร์