arrow_yellow

FIND


YOUR LIFESTYLE

itsall

in


lifestylebegin

Begin at

22-25

Apr'21

Where

ชุมพร และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ความงามพิสุทธิ์แห่งท้องทะเลอ่าวไทย

What to do

ชุมพร และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ความงามพิสุทธิ์แห่งท้องทะเลอ่าวไทย เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ (พระบรมธาตุสวี – เกาะลังกาจิว – เกาะมาตรา - หาดทรายรี – เขามัทรี – สวนลุงนิล - กาแฟเขาทะลุ) วันที่ 22 -25 เมษายน 2564 (4 วัน 3 คืน) เดินทางโดยรถโค้ช

A
ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

endhere

A
23.May'21-25.May'21
“จันทบูร”
เมืองโบราณและเมืองผลไม้ชายฝั่งตะวันออก
“จันทบูร” เมืองโบราณและเมืองผลไม้ชายฝั่งตะวันออก (เมืองโบราณเพนียด – โบราณสถานค่ายเนินวง – พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี อู่ต่อเรือพระเจ้าตากสิน – ชุมชนเสื่อจันทบูร – สวนพวงมณี โบสถ์สีน้าเงิน – หาดเจ้าหลาว – ตลาดผลไม้เนินสูง) วิทยากร คุณศรัณย์ บุญประเสริฐ วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2564 (3 วัน 2 คืน)
A
25.Mar'21-28.Mar'21
สตูล อัศจรรย์อุทยานธรณีโลก
ถ้าภูผาเพชร – น้าตกวังสายทอง – ปราสาทหินพันยอด – ถ้าเลสเตโกดอน – หินสีอายุ 500 ล้านปี
สตูล อัศจรรย์อุทยานธรณีโลก ถ้าภูผาเพชร – น้าตกวังสายทอง – ปราสาทหินพันยอด – ถ้าเลสเตโกดอน – หินสีอายุ 500 ล้านปี – พิพิธภัณฑ์ช้าง ดึกดาบรรพ์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล – อุทยาน แห่งชาติทะเลบัน วันที่ 25 – 28 มีนาคม พ.ศ.2564 (4 วัน 3 คืน)
A
20.Mar'21-20.Mar'21
พระแท่นดงรัง ท่ามะกา และถ้าทวารวดีในราชบุรี
(วัดพระแท่นดงรัง – ถ้าสติ – วัดคงคาราม – ถ้าฤาษี – ถ้าฝาโถ)
พระแท่นดงรัง ท่ามะกา และถ้าทวารวดีในราชบุรี (วัดพระแท่นดงรัง – ถ้าสติ – วัดคงคาราม – ถ้าฤาษี – ถ้าฝาโถ) ชมความอัศจรรย์พระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน นมัสการรอยพระพุทธบาทไม้ประดับมุกขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในไทย ชมถ้าศิลปะทวารวดีในยุคเก่าและยุคใหม่ที่ราชบุรี วิทยากร อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
A
03.Apr'21-03.Apr'21
ยลศิลป์ถิ่นสยาม คลองบางกอกน้อย - คลองบางหลวง ชุมชนประวัติศาสตร์ริมคลองฝั่งธนฯ (ล่องเรือ)
(อู่เรือพระราชพิธี วัดสุวรรณาราม ชุมชนบ้านบุ หุ่นละครเล็ก วัดอินทราราม มัสยิดกุฎีขาว)
ยลศิลป์ถิ่นสยาม คลองบางกอกน้อย - คลองบางหลวง ชุมชนประวัติศาสตร์ริมคลองฝั่งธนฯ (อู่เรือพระราชพิธี วัดสุวรรณาราม ชุมชนบ้านบุ หุ่นละครเล็ก วัดอินทราราม มัสยิดกุฎีขาว) วิทยากร ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทย วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2564
A
07.Apr'21-10.Apr'21
เบตง - ปัตตานี
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
เบตง - ปัตตานี ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เสน่ห์สุดแดนใต้ เมืองสายหมอกและดอกไม้ (เบตง – ยะลา – ปัตตานี – หาดใหญ่) วันที่ 7-10 เมษายน พ.ศ.2564 (4 วัน 3 คืน) สายการบินไทยสมายล์
A
15.May'21-15.May'21
ทวารวดี “ย้อนรอยอาณาจักรโบราณ”
นครปฐม – อู่ทอง – สุพรรณบุรี
DAY TRIP "ทวารวดี" . สุขนิยมทัวร์ชวนคุณเดินทางย้อนรอยอารยธรรมโบราณ "ทวารวดี" ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีบนเส้นทางนครปฐม อู่ทอง และสุพรรณบุรีในหนึ่งวัน . ร่วมค้นหาคำตอบ... - อะไรคือยุคสมัยทวารวดี - อาณาจักรทวารวดี อยู่ที่ใดในประเทศไทย - ทำไมจึงว่าเป็นดินแดนแรกเริ่มพุทธศาสนา - ก่อนหน้ายุคทวารวดี คืออะไร - ทำไมยุคทวารวดีจึงล่มสลายหายไป . ทริปนี้ เราได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร มาเป็นวิทยากรตลอดทริป . การเดินทาง: รถโค้ช รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน ค่าทัวร์ท่านละ 2,590บาท* (รวมค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง2มื้อ, ค่าประกันอุบัติเหตุและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)