arrow_yellow

FIND


YOUR LIFESTYLE

itsall

in


lifestylebegin

Begin at

18-29

Oct'24

Where

ซินเจียง คานาสือและเส้นทางสายไหม

SILK ROAD – THE JOURNEY TO THE WEST

What to do

วิทยากร คุณต้นคูน ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ วันที่ 18 - 29 ตุลาคม 2567 (12 วัน 11 คืน) สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

A
ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

endhere

A
28.Oct'24-04.Nov'24
จิ่วจ้ายโกว - ง้อไบ๊
เยือนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 1ใน 4 พุทธคีรีแห่งแดนมังกร
จิ่วจ้ายโกว - ง้อไบ๊ อัศจรรย์ธรรมชาติอุทยานธารสวรรค์ เยือนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 1ใน 4 พุทธคีรีแห่งแดนมังกร (จิ่วจ่ายโกว – หวงหลง - ตูเจียงเยี่ยน - เล่อซาน - ง้อไบ๊ - เฉินตู) วันที่ 28 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2567 (8วัน7คืน) . ราคาทัวร์ท่านละ 66,900 บาท** ยังไม่รวมตั๋วการบินไทย (ตั๋วTG ราคาเริ่มต้น21,000 บาท) สายการบินไทย . "จิ่วจ้ายโกว" อุทยานธรรมชาติอันแสนอัศจรรย์ โดยเฉพาะฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี ที่ผืนป่าพากันไล่สีเป็นเฉดต่างๆ อย่างสวยงาม ตัดกับ ทะเลสาบสีมรกต ที่ใสราวกับกระจก ด้วยความงดงามดั่งภาพฝันจึงทำให้ จิ่วจ้ายโกว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน
A
20.Sep'24-28.Sep'24
THE GREAT CAUCASUS
GEORGIA & ARMENIA
THE GREAT CAUCASUS GEORGIA & ARMENIA อัศจรรย์มรดกโลกแห่งเทือกเขาคอร์เคซัส (ทบิลิซี – กูดาอูรี – คาสเบกิ – กอรี – อุพลิสซิเค – มิสเคต้า – เยเรวาน – การ์นี – ฮากห์พัท – เซวาน) วนท 20 - 28 กันยายน พ.ศ.2567 (9 วัน 6 คืน) สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส
A
21.Jul'24-27.Jul'24
แคชเมียร์ สวรรค์บนดิน
สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตแห่งทะเลสาบดาล
สุขนิยมทัวร์ ขอนำท่านเดินทางสู่ แคชเมียร์ “สวรรค์บนดิน” ดินแดนใต้ขอบหิมาลัย....สัมผัสวิถีชีวิตแบบ “ชาวบ้านเรือแห่งเมืองศรีนาคา” ท่ามกลางทะเลสาบ ขุนเขา นกนานาพันธุ์และวิถีชีวิตการค้าขายของชาวแคชเมียร์ พร้อมสัมผัสธรรมชาติที่งดงามของ เมืองกุลมาร์ค ดินแดนทุ่งหญ้าและดอกไม้ และ เมืองพาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะ สัมผัสบรรยากาศป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์
A
21.Jul'24-27.Jul'24
แคชเมียร์ สวรรค์บนดิน
สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตแห่งทะเลสาบดาล
สุขนิยมทัวร์ ขอนำท่านเดินทางสู่ แคชเมียร์ “สวรรค์บนดิน” ดินแดนใต้ขอบหิมาลัย....สัมผัสวิถีชีวิตแบบ “ชาวบ้านเรือแห่งเมืองศรีนาคา” ท่ามกลางทะเลสาบ ขุนเขา นกนานาพันธุ์และวิถีชีวิตการค้าขายของชาวแคชเมียร์ พร้อมสัมผัสธรรมชาติที่งดงามของ เมืองกุลมาร์ค ดินแดนทุ่งหญ้าและดอกไม้ และ เมืองพาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะ สัมผัสบรรยากาศป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์
A
29.Nov'24-10.Dec'24
MOROCCO
สีสันเมืองประวัติศาสตร์แห่งแอฟริกาเหนือ
MOROCCO สีสันเมืองประวัติศาสตร์แห่งแอฟริกาเหนือ ตะลุยตลาดและชุมชนโบราณมรดกโลกที่มีชีวิตชีวา ย้อนรอยอดีตชุมทางการค้าเชิงเขา ATLAS วิทยากร อ.ทรงยศ แววหงษ์ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2567 (12วัน 9คืน)
A
11.Aug'24-18.Aug'24
FUNAN - CHAMPA
อาณาจักรพันปีแห่งเวียดนาม
FUNAN - CHAMPA อาณาจักรพันปีแห่งเวียดนาม อัศจรรย์ปราสาทจาม “หมี่เซิน” สำรวจ “ออกแอว” ศูนย์กลางเมืองท่าฟูนัน วิทยากร อ.ทรงยศ แววหงษ์ วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2567 (8 วัน 7 คืน)
A
07.Jul'24-09.Jul'24
ร่วมงานบุญผะเหวด จ.เลย
เทศกาลแห่ผีตาโขน
สุขนิยมทัวร์.. นำท่านร่วม งานประเพณีบุญหลวง ชม การละเล่นผีตาโขน เป็นส่วนหนึ่งของ “งำนบุญหลวง” ซึ่ง ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ อำเภอด่านซ้าย และสนุกสนานกับกิจกรรม WORKSHOP เพ้นท์หน้ากากผีตา โขน อุปกรณ์ที่ใช้ในประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเลย สักการะ พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุที ่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกระหว่างสยามและล้านช้าง ชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านผีตาโขน แห่งเดียว ในประเทศไทย เที่ยววัดเก่าแก่ของอำเภอนาแห้ว ไม่ว่าจะเป็น วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา และ วัดโพธิ์ชัยนาพึง
A
21.Aug'24-24.Aug'24
เบตง - ปัตตานี
เมืองในหมอกดอกไม้งาม สามวัฒนธรรม
วันที่ 21 – 24 สิงหาคม / วันที่ 11 –14 กันยายน พ.ศ.2567 (4 วัน 3 คืน) สายการบินไทย
A
12.Jul'24-15.Jul'24
นราธิวาส ตากใบ สุไหงโก-ลก สุคิริน
เมืองงามสามวัฒนธรรมแห่งคาบสมุทรมลายู
นราธิวาส เสน่ห์เมืองงามสามวัฒนธรรม อัศจรรย์ธรรมชาติแห่งผืนป่าฮาลา บาลา วันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2567 และ วันที 11 - 14 สิงหาคม 2567 (4วัน 3คืน) สายการบินแอร์เอเชีย
A
16.Oct'24-22.Oct'24
HOKKAIDO AUTUMN FOLIAGE
3 จุดชมธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสี “โซอุนเคียว บิเอะ โจซังเค”
HOKKAIDO AUTUMN FOLIAGE 3 จุดชมธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสี “โซอุนเคียว บิเอะ โจซังเค” ล่องเรือชมถํ ้าสีฟ้าสุดอัศจรรย์“HOKKAIDO BLUE CAVE” (โอบิฮิโระ - ทะเลสาบอะคัง – คุชชะโระ - โซอุนเคียว - อาซาฮิคาวะ – บิเอะ BLUE POND - โจซังเค – เส้นทางฟุตะมิ โจซัง - ล่องเรือถ้ำสีฟ้า - โอตารุ - ซัปโปโร) วันที่ 16 – 22 ตุลาคม พ.ศ.2567 (7 วัน 5 คืน) สายการบินไทย
A
12.Jun'24-16.Jun'24
IPOH – PENANG
เสน่ห์เมืองเก่าพหุวัฒนธรรมแห่งมาเลเซีย
เยือน “จอร์จทาวน์” เมืองมรดกโลกแห่งปีนัง (หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – รถไฟ ETS – อิโปห์ – จอร์จทาวน์ – ปีนัง) วันที่ 12 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2567 (5 วัน 4 คืน)
A
21.Jul'24-01.Aug'24
BALKANS DISCOVERY
สีสันวัฒนธรรมหลากหลายบนคาบสมุทรบอลข่าน
BALKANS DISCOVERY สีสันวัฒนธรรมหลากหลายบนคาบสมุทรบอลข่าน เซอร์เบีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา – โคโซโว – มอนเตเนโกร – โครเอเชีย วิทยากร ดร.ณัฐพงศ ลาภบญทรพย (ต้นคูน) และพัทธดนย์ กิจชัยนุกูล 'แพทริก เหล่า' วันที่ 21กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ.2567 (12 วัน 9 คืน) สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์+AIR SIRBIA