arrow_yellow

FIND


YOUR DESTINATION

itsall

in


lifestylebegin

Begin at

18-21

Feb'21

Where

เบตง - ปัตตานี

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

What to do

เบตง - ปัตตานี ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เสน่ห์สุดแดนใต้ เมืองสายหมอกและดอกไม้ (เบตง – ยะลา – ปัตตานี – หาดใหญ่) วันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (4 วัน 3 คืน) สายการบินไทยสมายล์

A
ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

endhere

A
04.Feb'21-07.Feb'21
น่าน – แพร่ เสน่หาล้านนาตะวันออก
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ดื่มด่าธรรมชาติ เรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชุมชน
น่าน – แพร่ เสน่หาล้านนาตะวันออก ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ดื่มด่าธรรมชาติ เรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชุมชน (แพะเมืองผี – บ้านนาคูหา – เมืองเก่าแพร่ – บ้านทุ่งโฮ้ง เมืองเก่าน่าน –ปัว – โกโก้วัลเลย์ – บ่อเกลือ) วันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (4 วัน 3 คืน) ความสุขของทริปนี้ - สัมผัสเสน่ห์ของ น่านและแพร่ ในช่วงกุมภาพันธ์ ช่วงเวลาแห่งความสดชื่นเย็นสบาย - เยือนบ้านนาคูหา จ.แพร่ แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของไทย 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวเกษตรสีเขียว เดินสะพานไม้ไผ่ลัดกลางทุ่งนาที่ทอดสู่ "วัดนาคูหา" เป็นภาพวิถีชีวิตที่สวยงาม - ชม "บ้านไม้โบราณ" หลายหลังในแพร่ที่ยังคงความสวยงาม ไหว้พระธาตุ นั่งรถรางชมเมืองและลองทาWORKSHOP "ย้อมผ้าม่อฮ่อม" ที่บ้านทุ่งโฮ้ง ชม "แพะเมืองผี" สิ่งอัศจรรย์ที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ - สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อาเภอบ่อเกลือ ทาสปาเกลือจากเกลือสินเธาว์ภูเขา และชิม "ไก่มะแขว่น" ฝีมือเชฟทวน ตานานแห่งบ่อเกลือ - เที่ยวอาเภอปัว ชม สวนโกโก้และลองทาช็อกโกแลตที่ "โกโก้วัลเลย์" ชมงานผ้าลายน้าไหลไทลื้อที่ "ลาดวนผ้าทอ"
A
22.Jan'21-24.Jan'21
อัศจรรย์แห่งลำน้ำโขง
เขมราฐ โขงเจียม อุบลราชธานี
โขงเจียม -​ เขมราฐ -​ อุบลราชธานี . ชมความอัศจรรย์แห่งลำน้ำโขง (เขมราฐ -​ ผาแต้ม - สามพันโบก -โขงเจียม)​ วันที่ 22 - 24 ม.ค. 64 (3วัน 2คืน) . สุขนิยมทัวร์ชวนคุณลัดเลาะริมโขงบริเวณ จ.อุบลราชธานี จาก "เขมราฐ สู่ โขงเจียม" สัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชน และชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติแห่งลำน้ำโขง . เยือน "เขมราฐ" ดินแดนแห่งความเกษมสุข ผ่อนคลายจิตใจใช้ชีวิตช้าลง กับเมืองน่ารักคล้ายๆเชียงคานเมื่อยังไม่บูม . ชิมอาหารท้องถิ่น เยือนกลุ่มฝ้ายทอมือ "บ้านวงศ์ปัดสา" สัมผัสเรื่องราวของผ้าทอเขมราฐอันงดงาม . ที่ผาแต้ม ชม "ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์" ชม "เสาเฉลียง" ประติมากรรมธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ และชมความงดงามของน้ำตกแสงจันทร์ . ล่องเรือสู่ "สามพันโบก" แก่งหินใต้น้ำ ความอัศจรรย์แห่งลำน้ำโขง เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง และจะโผล่พ้นน้ำคล้ายภูเขากลางลำน้ำโขง . ชมวัดเรืองแสง ศิลปะแสงสีลวดลายต้นกัลปพฤกษ์ที่ "วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว" . เยือน"พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี" ศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนอุบลจากอดีตสู่ปัจจุบัน . สักการะ"พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์" ที่สร้างเพื่อฉลองพุทธชันตี 2,500ปีแห่งพระพุทธศาสนา แวะชม "คำปุนมิวเซียมคาเฟ่" ของอ.มีชัย แต้สุจริยา แห่งบ้านคำปุน ซึ่งมีกาแฟสด เบเกอรี่โฮมเมด อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองอุบล กุ้งแม่น้ำเผา และลองทำแหนมใบมะยม กับชุมชนเขมราฐ
A
10.Jan'21-10.Jan'21
ยลศิลป์ถิ่นสยาม คลองบางกอกน้อย - คลองบางหลวง ชุมชนประวัติศาสตร์ริมคลองฝั่งธนฯ (ล่องเรือ)
(อู่เรือพระราชพิธี วัดสุวรรณาราม ชุมชนบ้านบุ หุ่นละครเล็ก วัดอินทราราม มัสยิดกุฎีขาว)
ยลศิลป์ถิ่นสยาม คลองบางกอกน้อย - คลองบางหลวง ชุมชนประวัติศาสตร์ริมคลองฝั่งธนฯ (อู่เรือพระราชพิธี วัดสุวรรณาราม ชุมชนบ้านบุ หุ่นละครเล็ก วัดอินทราราม มัสยิดกุฎีขาว) วิทยากร ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทย วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564
A
16.Jan'21-16.Jan'21
ทวารวดี “ย้อนรอยอาณาจักรโบราณ”
นครปฐม – อู่ทอง – สุพรรณบุรี
DAY TRIP "ทวารวดี" . สุขนิยมทัวร์ชวนคุณเดินทางย้อนรอยอารยธรรมโบราณ "ทวารวดี" ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีบนเส้นทางนครปฐม อู่ทอง และสุพรรณบุรีในหนึ่งวัน . ร่วมค้นหาคำตอบ... - อะไรคือยุคสมัยทวารวดี - อาณาจักรทวารวดี อยู่ที่ใดในประเทศไทย - ทำไมจึงว่าเป็นดินแดนแรกเริ่มพุทธศาสนา - ก่อนหน้ายุคทวารวดี คืออะไร - ทำไมยุคทวารวดีจึงล่มสลายหายไป . ทริปนี้ เราได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร มาเป็นวิทยากรตลอดทริป . การเดินทาง: รถโค้ช รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน ค่าทัวร์ท่านละ 2,590บาท* (รวมค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง2มื้อ, ค่าประกันอุบัติเหตุและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)