gallerybar

บ.ซินเจนทา

จางเจียเจี้ย

จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร อัศจรรย์ธรรมชาติ ภูผามรดกโลก วันที่ 21 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 (6 วัน 5 คืน) สุขนิยมทัวร์... ขอนำท่านชมความมหัศจรรย์ของอุทยานมรดกโลกจางเจียเจี้ย อุทยานสวรรค์บนพื้นพิภพ แห่งมณฑลหูหนาน ซึ่งองค์การ UNESCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ประกอบด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่กลมกลืนกันถึง 6 สิ่ง คือ เมฆ หมอก ภูเขา ต้นไม้ หิมะ และสัตว์ ชมถ้ำหวงหลงต้ง ถ้ำที่สวยงามที่สุดในอุทยานจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่เทียนเหมินซาน ขึ้นลิฟต์แก้วขึ้นสู่จุดสูงสุดเพื่อชมทิวทัศน์อันงดงามของยอดเขาเทียนจื่อซานที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์ สถานที่ซึ่งถ่ายทำหนังดังชื่อก้องโลก “อวตาร” ชมระเบียงภาพเขียน 10 ลี้อันสวยงาม และชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตริมน้ำถั่วเจียงที่รายล้อมไปด้วยภูเขา…

awsome

a

ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม
Art&Culture

f

ทัวร์ครอบครัว
Family

g

ทัวร์ชิมอาหาร
Gourmet

h

ทัวร์สุขภาพและพักผ่อน
Health&Leisure

p

ทัวร์บุญ
Pilgrimage