gallerybar

สถาบันไทยคดีศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่องศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา

ท่องศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา เยือนกรุงพนมเปญ เมืองหลวงแห่งกัมพูชา และ เสียมราฐ อาณาจักรขอมโบราณ ศิลานครอันน่าอัศจรรย์ กับวิทยากรพิเศษ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

awsome

a

ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม
Art&Culture

f

ทัวร์ครอบครัว
Family

g

ทัวร์ชิมอาหาร
Gourmet

h

ทัวร์สุขภาพและพักผ่อน
Health&Leisure

p

ทัวร์บุญ
Pilgrimage