gallerybar

SCG Debenture Club

เสน่ห์เมืองชายแดน หลงรักตากหลากวิถี เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย

SCG Debenture Club พาผู้ถือหุ้นกู้เที่ยวเมืองตาก สัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรมและความงาม ธรรมชาติ ทริปนี้เราเที่ยวกัน 3อำเภอ คือแม่ระมาด แม่สอด พบพระกับ เมืองเมียวดี เขตเศรษฐกิจของ เมียนมาร์ เปิดประสบการณ์หลายรูปแบบ เรียนรู้วิถีชุมชนชาว ปาเกอะญอ ชมศิลปะวัดวาอารามที่งดงามผสมผสาน 2วัฒนธรรม ชมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สัมผัสธรรมชาติที่สมบูรณ์ และสนุกกับกิจกรรม DIYน่ารักๆง่ายๆที่ทำให้ได้อรรถรสของการเดินทาง เรียกว่าสนุกครบรสของเมืองชายแดนที่เต็มเปี่ยม ด้วยเสน่ห์ เลยทีเดียว ขอบพระคุณจากใจ...สุขนิยมทัวร์

awsome

a

ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม
Art&Culture

f

ทัวร์ครอบครัว
Family

g

ทัวร์ชิมอาหาร
Gourmet

h

ทัวร์สุขภาพและพักผ่อน
Health&Leisure

p

ทัวร์บุญ
Pilgrimage