lifestylebeginat

เมืองในหมอกดอกไม้งาม สามวัฒนธรรม
มนต์เสน่ห์แดนใต้ปลายด้ามขวานสยามประเทศ ล่องเรือชมอุโมงค์ป่าชายเลน เดินเล่นสัมผัสสายหมอกอัยเยอร์เวง
วันที่ 21.Aug'24 - 24.Aug'24
วันที่ 21 – 24 สิงหาคม / วันที่ 11 –14 กันยายน พ.ศ.2567 (4 วัน 3 คืน) สายการบินไทย

A

ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

A
14.Nov'24-16.Nov'24
สตูล - เกาะหลีเป๊ะ - อุทยานธรณีโลก
ปราสาทหินพันยอด - เกาะหลีเป๊ะ - ร่องน้ำจาบัง - หาดหินสี 500 ล้านปี - เมืองเก่าสตูล
พักที่ IDYLLIC CONCEPT RESORT หลีเป๊ะ 1คืนและ SEESEA RESORT สตูล 1คืน รับสมัครผู้เดินทางขั้นต่ำ 18 ท่าน ค่าทัวร์ท่านละ 20,500บาท**ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
A
31.Oct'24-01.Nov'24
“ชุมชนโบราณไทย – จีน – ลาวแห่งลุ่มน้ำบางปะกง”
พนัสนิคม – พนมสารคาม – แปดริ้ว
ลุ่มน้ำสำคัญ ประวัติศาสตร์ที่อาจลืมเลือน (2) “ชุมชนโบราณไทย – จีน – ลาวแห่งลุ่มน้ำบางปะกง” พนัสนิคม – พนมสารคาม – แปดริ้ว วิทยากร ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (ต้นคูน) และ พัทธดนย์ กิจชัยนุกูล (แพท) วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 (2 วัน 1 คืน)
A
12.Sep'24-13.Sep'24
“อัศจรรย์เตาเผาแม่น้ำน้อย” เลียบเลาะลุ่มแม่น้ำน้อย
สิงห์บุรี – อินทร์บุรี – วิเศษชัยชาญ – ป่าโมก – อ่างทอง
ลุ่มน้ำสำคัญประวัติศาสตร์ที่อาจลืมเลือน (1) “อัศจรรย์เตาเผาแม่น้ำน้อย” เลียบเลาะลุ่มแม่น้ำน้อย สิงห์บุรี – อินทร์บุรี – วิเศษชัยชาญ – ป่าโมก – อ่างทอง วิทยากร ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (ต้นคูน) และพัทธดนย์ กิจชัยนุกูล (แพท) วันพฤหัสบดีที่ 12 – วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2567 (2 วัน 1 คืน)